Nieuw gebruikersreglement Bib Kortenberg

foto van een leeszaal in een bibliotheek

Op 11 februari keurde de gemeenteraad ons nieuw gebruikersreglement goed. Vraag je exemplaar aan de infobalie of neem een kijkje bij 'Over de Bib'. (Foto door Christophe Vander Eecken)