Bibraad zoekt leden

Ben je een gebruiker van de Bib en ben je wel geïnteresseerd in het reilen en zeilen voor en achter de schermen? Wil je graag meedenken over de bibliotheekwerking en de dienstverlening? Dan ben jij misschien wel de ideale kandidaat voor de Bibraad.

Als lid van de Bibraad word je betrokken bij het bibliotheekbeleid. Je geeft, samen met de andere leden, duidelijke adviezen aan het gemeentebestuur over beleidsvoorstellen en grote projecten. Bovendien doe je zelf voorstellen om de bibliotheekwerking op korte of lange termijn te optimaliseren en neem je initiatief tot concrete acties. Je vergadert hiervoor op regelmatige basis met de andere leden van de Bibraad.

Je hoeft trouwens geen boekenwurm te zijn om deel uit te maken van de Bibraad, de Bib is immers zo veel meer dan boeken alleen: muziek, film, informatie, communicatie, mediawijsheid… en dat voor alle doelgroepen. Ook vanuit een job in het onderwijs of een engagement in de lokale gemeenschap kan je een deskundige inbreng hebben.  

Wil jij meewerken aan het meest open huis van de gemeente? Stel je dan snel kandidaat!

Meer info is te verkrijgen bij Inne Verhoogen, bibliothecaris, via bibliothecaris@kortenberg.be of 02 755 22 92.