Bib zkt. vrijwilligers

Vrijwilliger voor begeleiding leesgroepen KJV

- Vrijwilliger voor de Boekenstoet

hand met opgestoken duim op een geel-blauwe achtergrond

Vrijwilliger voor begeleiding leesgroepen KJV

Voor de leukste leesclub van het land, de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV), zoekt de Bib een vrijwilliger die op een ludieke manier kinderen van 6 tot 12 jaar begeleidt bij het lezen van acht genomineerde boeken.

Wat verwacht de Bib van jou?

 • Als begeleider van een leesgroep lees je zelf de genomineerde titels. Je begeleidt minstens twee bijeenkomsten met de juryleden en bereidt die zorgvuldig voor.
 • Je verwerkt de inhoud van de gelezen boeken op een ludieke manier en bespreekt die tijdens de vergaderingen met de juryleden.
 • Je stimuleert en begeleidt de kinderen in het vormen en uiten van een mening over literatuur of de thema's die in de boeken aan bod komen.
 • Op het einde van het leesjaar neem je deel aan het slotfeest in de Bib.

Vereisten:

 • Je hebt affiniteit met jeugdliteratuur en een hart voor lezen.
 • Je hebt voeling met de leefwereld van kinderen.
 • Ervaring in het onderwijs of als begeleider van jeugdwerking is een pluspunt.

 

Wat krijg je in ruil?

 • Een jaar gratis lidmaatschap van de Bib
 • Praktische en inhoudelijke ondersteuning door de Bib

Geprikkeld? Stel je dan vóór 22 september kandidaat als vrijwilliger door een mail te sturen naar bibliothecaris@kortenberg.be. Beschrijf kort wie je bent en waarom je geschikt bent als begeleider. Let wel, kandidaten moeten minstens 18 jaar oud zijn en een blanco uittreksel uit het strafregister model 2 (art. 596.2) kunnen voorleggen.

 

De Boekenstoet zoekt vrijwilligers!

Wat is de Boekenstoet?
Boekenstoet is een voorleesproject-aan-huis voor anderstalige, taalzwakke kinderen tussen 4 en 9 jaar. Door thuis te gaan voorlezen wil de Boekenstoet kinderen in hun vertrouwde omgeving het plezier van voorlezen laten voelen en wat de meerwaarde hiervan is.

Jij kan Boekenstoetvrijwilliger worden als …
… je een gemotiveerde voorlezer van minimum 18 jaar bent die graag zowel Nederlandse taalontwikkeling als (voor)leesplezier een duwtje in de rug geeft.

Wat is jouw missie?

 • 10 keer een uurtje voorlezen bij je voorleesgezin thuis (tussen begin januari en april 2020)
 • 1 keer met je voorleeskindje (of het hele gezin) de Bib bezoeken
 • 1 keer met je voorleeskindje (of het hele gezin) deelnemen aan een culturele activiteit in de gemeente (kosteloos)
 • Deelnemen aan het slotfeest in de Bib

Wat krijg je in ruil?

 • Een opleiding in de Bib door vzw de Horizon
 • Een jaar gratis lidmaatschap van de Bib
 • Een kilometervergoeding voor de verplaatsingen die je maakt
 • Praktische en inhoudelijke ondersteuning door de Bib

Geïnteresseerd?
Geef voor 18 oktober een seintje per mail via bibliothecaris@kortenberg.be of 02 755 22 90.