Bib zkt. vrijwilligers

Vrijwilliger voor begeleiding leesgroepen KJV

hand met opgestoken duim op een geel-blauwe achtergrond

Vrijwilliger voor begeleiding leesgroepen KJV

Voor de leukste leesclub van het land, de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV), zoekt de Bib een vrijwilliger die op een ludieke manier kinderen van 6 tot 12 jaar begeleidt bij het lezen van acht genomineerde boeken.

Wat verwacht de Bib van jou?

  • Als begeleider van een leesgroep lees je zelf de genomineerde titels. Je begeleidt minstens twee bijeenkomsten met de juryleden en bereidt die zorgvuldig voor.
  • Je verwerkt de inhoud van de gelezen boeken op een ludieke manier en bespreekt die tijdens de vergaderingen met de juryleden.
  • Je stimuleert en begeleidt de kinderen in het vormen en uiten van een mening over literatuur of de thema's die in de boeken aan bod komen.
  • Op het einde van het leesjaar neem je deel aan het slotfeest in de Bib.

Vereisten:

  • Je hebt affiniteit met jeugdliteratuur en een hart voor lezen.
  • Je hebt voeling met de leefwereld van kinderen.
  • Ervaring in het onderwijs of als begeleider van jeugdwerking is een pluspunt.

 

Wat krijg je in ruil?

  • Een jaar gratis lidmaatschap van de Bib
  • Praktische en inhoudelijke ondersteuning door de Bib

Geprikkeld? Stel je dan kandidaat als vrijwilliger door een mail te sturen naar bibliothecaris@kortenberg.be. Beschrijf kort wie je bent en waarom je geschikt bent als begeleider. Let wel, kandidaten moeten minstens 18 jaar oud zijn en een blanco uittreksel uit het strafregister model 2 (art. 596.2) kunnen voorleggen.