Keuze uit het werk van de Amerikaanse dichteres (1932-1963).
Titel
Ariel
Auteur
Sylvia Plath
Vertaler
Anneke Brassinga
Taal
Meertalig
Uitgever
Amsterdam: De Bezige Bij, 2022
172 p.
Aantekening
Tweetalige editie : gedichten in het Engels en het Nederlands
ISBN
9789403160214 (hardback)

Besprekingen

Het Nederlands is een vruchtbare taal voor poëzie. Sinds 2000 moeten er voorzichtig geschat meer dan 1000 bundels verschenen zijn. Dat het beschikbare aanbod het publiek meer dan zoet houdt, suggereert het relatief kleine volume aan vertalingen. Tegenover elke vijf of meer Nederlandstalige bundels kan er met moeite een vertaling geplaatst worden. Ietwat bevreemdend, aangezien het aanbod van vertaald proza meer dan twee keer zo groot is dan wat Nederlandstalige prozaschrijvers bij elkaar pennen. Als we dan zien dat meer dan twee derden van het vertaalde proza oorspronkelijk Engelstalig is, dan groeit het besef dat binnen ons poëzie-aanbod het uitgestrekte Engelse taalgebied slechts marginaal aanwezig is. Van de paar honderd vertalingen die dit millennium verschenen, zijn er met moeite enkele tientallen uit het Engels vertaald.

Om het aanbod van vertaalde poëziebundels uit het Engels van de laatste jaren binnen het grotere geheel in kaart te brengen, dwingt zich een fragmentaire …Lees verder
Deze bundel bevat 40 gedichten, waarbij steeds op de linkerpagina het Engelstalige gedicht staat, op de rechter de vertaling. Thema's zijn de geboorte van Plaths kinderen, liefde, haar vader, haar huis en de natuur en dieren eromheen, depressies, eenzaamheid en haar rol als vrouw. Een aantal gedichten is heel bekend, o.a. 'Lady Lazarus', 'The Bee meeting', 'Daddy', 'Ariel' en 'A Birthday Present'; andere zijn minder bekend. In een nawoord verklaart dichter en voormalig echtgenoot Ted Hughes de ontstaansgeschiedenis van één van de gedichten, 'Sheep in Fog'. Deze tweede en bekendste, postuum gepubliceerde bundel van de belangrijke Amerikaanse dichteres (1932-1963) was bij verschijnen een sensatie door de grote dramatische kracht, de directheid en de sterke, soms verontrustende beeldspraak. De erg goede vertaling doet veel recht aan Plaths symboliek en beeldspraak. Het nawoord van Hughes is informatief.

Over Sylvia Plath

Sylvia Plath (Boston (Massachusetts), 27 oktober 1932 – Londen, 11 februari 1963) was een Amerikaanse dichteres, romanschrijfster en essayiste. Hoewel ze vooral bekend is om haar poëzie, oogstte ze ook faam met haar semiautobiografische roman The Bell Jar ("De glazen stolp"), waarin haar worsteling met depressies gedetailleerd wordt beschreven. Na haar zelfmoord is ze voor velen een icoon geworden. Postuum werd haar in 1982 de Pulitzerprijs voor poëzie toegekend.

Leven

Sylvia Plath werd geboren in Jamaica Plain, een buitenwijk van Boston. Haar talent uitte zich al vroeg, ze schreef haar eerste gedicht toen ze acht jaar oud was. Haar vader Otto Plath, hoogleraar zoölogie en Duits, en auteur van een boekje over hommels, overleed rond die tijd, op 5 oktober 1940. Plath zette haar literaire aspiraties door, probeerde gedichten en verhalen in Amerikaanse tijdschriften gepubliceerd te krijgen en oogstte enig succes.

Sylvia l…Lees verder op Wikipedia