Boek
Nederlands

De opmaat : naar NT2-niveau A2

Maud Beersmans (auteur), Wim Tersteeg (auteur)
Studie- en oefenboek Nederlands voor anderstalige, hoger opgeleiden.
Extra onderwerp
Taalcursussen Beginners 3
Titel
De opmaat : naar NT2-niveau A2
Auteur
Maud Beersmans Wim Tersteeg
Taal
Nederlands
Editie
Tweede herziene editie
Uitgever
Amsterdam: Boom, 2020
334 p. : ill.
Aantekening
Taalcursus Nederlands, raadpleging in het Nederlands, voor hoger opgeleide anderstaligen (A2)
ISBN
9789024431991 (paperback)

Besprekingen

De opmaat is een cursus Nederlands bedoeld voor hoogopgeleide beginners en met name anderstalige studenten in het hoger onderwijs.
De methode bestaat uit tien thema’s: kennis maken en afspreken, feesten, boodschappen doen en winkelen, vrije tijd, wonen, gezondheid, uiterlijk en karakter, opleiding en werk, verleden, heden en toekomst. In elk thema komen de vier taalvaardigheden, lezen, schrijven, spreken en luisteren, ruimschoots aan bod. Binnen elk thema is er ook aandacht voor woordenschat en grammatica.
Dit boek bevat ook een extra deel grammatica met schema’s over het werkwoord, zinsbouw, het persoonlijk voornaamwoord, het bijvoeglijk naamwoord, de trappen van vergelijking, negatie, het meervoud van zelfstandige naamwoorden en het gebruik van ‘er’. Verder vinden we een lijst van onregelmatige werkwoorden en de transcripten van alle luisterteksten.
De bedoeling van de methode is om de cursisten tot het niveau A2 van het Europees referentiekader van taalniveaus…Lees verder
Tweede, herziene en uitgebreide editie van een basismetode NT2 voor hoger opgeleiden. Het boek, op groot formaat (A4). is opgedeeld in de negen geijkte thema's (zoals kennis maken, wonen, gezondheid) en ieder thema bestaat uit grammatica- en vocabulaire-onderdelen, afgewisseld met twintig tot dertig oefeningen die alle vaardigheden dekken. Voor de luisteroefeningen moet de cursist de bijbehorende website raadplegen. Ook zijn er oefeningen waarbij bepaalde sites bezocht moeten worden (bijvoorbeeld www.ns.nl). Achterin is een grammaticakatern te vinden met uitgebreide uitleg en extra oefeningen; ook zijn er transcripten te vinden van de luisterteksten en een woordenlijst per thema. Op de bijbehorende website staan onder andere de sleutels van de oefeningen, materiaal voor de docent en een woordenlijst met Engelse vertaling. De methode werkt vanaf beginnersniveau toe naar A2-niveau en is zowel individueel als in een groep te gebruiken. Doordat de methode compleet probeert te zijn, komt z…Lees verder