Besprekingen

Wanneer de totaal aan lager wal geraakte 63-jarige Bernard halfdronken op het verjaardagsfeestje van zijn zuster Solange verschijnt en haar een dure gouden broche cadeau geeft, gaan de poppen aan het dansen. De familie verdenkt hem ervan het daarvoor benodigde geld van de onlangs overleden moeder te hebben gestolen. En er was al de latente woede om de slechte naam die Houtvuur, zoals Bernard genoemd wordt, de familie in het dorp heeft bezorgd sinds zijn terugkeer uit Parijs vijftien jaar geleden — waarbij hij bovendien vrouw en kinderen in de steek liet.
Het is zijn neef Rabut die verhaalt hoe Bernard na het incident totaal over zijn toeren de vrouw en de kinderen van een Noord-Afrikaanse inwijkeling gaat terroriseren en nu door de gendarmes overal wordt gezocht. Beurtelings zullen Rabut, Bernard zelf en hun voormalige strijdmakker Février zich tegen wil en dank buigen over de gebeurtenissen die zich veertig jaar voordien hebben afgespeeld in en rondom Oran tijdens de Algerijnse…Lees verder
Het is het jaar 1960: Bernard, Rabut en Février, jonge mannen uit een boerendorp, vertrekken naar Algerije om dienst te nemen in het Franse leger. Ze maken afschuwelijke wreedheden mee in deze koloniale oorlog. In 1962, na de Akkoorden van Evian, keren ze terug naar hun dorp. Ze zijn voor het leven getekend door hun ervaringen, maar zwijgen erover. De Algerijnse oorlog vormt immers een zwarte bladzijde in de Franse geschiedenis. Hen resten alleen nietszeggende foto’s. Ze leiden een min of meer normaal leven, behalve Bernard die een outcast is in het dorp. Veertig jaar later komt het tot een uitbarsting, op de verjaardag van Bernards zuster: Bernard probeert een Algerijns gezin te molesteren. Het verhaal wordt verteld in de omgekeerde volgorde: eerst de uitbarsting, en daarna wat ertoe heeft geleid. De drie hoofdpersonen zijn de vertellers; de stijl is die van een ‘monologue intérieur’, met korte, vaak onaffe zinnen. Mauvignier (1967) heeft een meesterlijke roman geschreven, die versch…Lees verder

Over Laurent Mauvignier

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Pymouss

Laurent Mauvignier (Tours, 1967) is een Franse schrijver.

Levensloop

Laurent Mauvignier groeide op in een eenvoudig milieu. Een economisch-administratieve beroepsopleiding brak hij af. In 1984 begon hij met een opleiding aan de École supérieure des beaux-arts de Tours. In 1991 studeerde hij af als beeldend kunstenaar. Hij schreef zich daarna in bij de faculteit der letteren, maar heeft die studie niet afgemaakt.

Op 8-jarige leeftijd werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Hij las daar het boek Un bon petit diable, in het Nederlands vertaald als Een goede kleine duivel (1865), van Comtesse de Ségur. Dat kinderboek maakte grote indruk op hem. Hij begon te schrijven om kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid.

Vanaf 1997 wijdde hij zich volledig aan het schrijven. Zijn eerste roman werd in 1999 gepubliceerd door uitgeverij Les Éditions de Minuit. In 2008 verbleef hij een jaar in Villa Medici bij Rome, waar …Lees verder op Wikipedia