Boek
Nederlands

Waarom mussen nooit dood van het dak vallen : over de herkomst van onze spreekwoorden & gezegden

Waarom mussen nooit dood van het dak vallen : over de herkomst van onze spreekwoorden & gezegden

In de reeks:
Rainbow; 1384
Uitleg over het ontstaan van ruim honderd spreekwoorden en gezegdes.
Titel
Waarom mussen nooit dood van het dak vallen : over de herkomst van onze spreekwoorden & gezegden
Auteur
Friederike De Raat
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij Rainbow, 2021
141 p.
ISBN
9789041713902 (paperback)

Besprekingen

Voor de hedendaagse gebruiker is lang niet altijd duidelijk hoe veelgebruikte spreekwoorden en gezegden aan hun betekenis zijn gekomen. In dit boekje wordt gepoogd van zo'n 125 zegswijzen aan te geven hoe ze zijn ontstaan. De auteur heeft daarvoor ijverig uit alle mogelijke bronnen de gegevens bijeengezocht. Niet altijd kan de herkomst eenduidig worden vastgesteld. Soms is de oorsprong gedoemd een mysterie te blijven. Niet zelden moeten we het doen met conflicterende veronderstellingen waaruit geen keuze wordt gemaakt. Het boekje is geschreven voor de geïnteresseerde taalgebruiker en heeft geen zelfstandige taalkundige pretenties. Heruitgave als Rainbow, met gewijzigd omslag. Met register.