Boek
Nederlands

Langs moederszijde

Erik Vlaminck (auteur)
+1
Langs moederszijde
×
Langs moederszijde Langs moederszijde

Langs moederszijde

In de reeks:
Bundeling van het eerste en tweede deel van een zesdelige romancyclus over een Vlaamse familie in een kleine plattelandsgemeente, waarbij de twee wereldoorlogen een grote rol spelen.
Bevat
Titel
Langs moederszijde
Auteur
Erik Vlaminck
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2005
239 p.
ISBN
90-284-2147-5

Besprekingen

Vanuit het standpunt van 100 jaar Wereldbibliotheek (1905-2005) kan Erik Vlaminck gerust als het sluitstuk van hun Vlaams fonds opgevoerd worden. Niet toevallig verschijnt zijn magnum opus 'Het schismatieke schrijven : kroniek van een familie' (1992-2005) nu in een driedelige editie. Langs moederszijde omvat de romans Quatertemperdagen (1992) en Wolven huilen (1994), voorafgegaan door de (toegevoegde) novelle Anastasia (2004). In deel twee, Aan vaderszijde, worden de romans De portrettenmaker (1998) en Houten schoenen (2000) gebundeld, terwijl het slotdeel, Langs schrijverszijde, Stanny, een stil leven (1996) en Het schismatieke schrijven (2005) bevat. De oorspronkelijke chronologie van deze "roman de fleuve over wie we zijn en waar we vandaan komen" wordt hier herschikt en gepolariseerd in Moeder, Vader en het Schrijvende Ik. Erik Vlamincks 'Kroniek van een familie' laat zich duidelijk herschikken en aanvullen, ein…Lees verder
Onlangs werd de 'verbluffende romancyclus van de erfgenaam van Willem Elsschot' (NRC) voltooid. Een overkoepelende titel kreeg de cyclus niet, maar er is een grote onderlinge samenhang tussen de zes delen: "Quatertemperdagen", "Wolven huilen", "Stanny, een stil leven", "De portrettentrekker", "Houten schoenen" en "Het schismatieke schrijven". Dit is het eerste deel van een heruitgave van de cyclus in drie banden met elk een bundeling van twee delen, in dit geval "Quatertemperdagen" en "Wolven huilen", aangevuld met de novelle "Anastasia". We krijgen hierin een beeld van een Vlaamse familie in een kleine plattelandsgemeente, waarin twee wereldoorlogen een rol gespeeld hebben. Het is een mengeling van feitelijkheid en fictie, een geromantiseerde familiekroniek. Als steentjes van een mozaïek wordt alles kunstig gerangschikt, waarin met name de variërende herhaling het verteltechnisch procédé is. Kleine druk.

Over Erik Vlaminck

Erik Vlaminck (Kapellen, 2 juli 1954) is roman- en theaterauteur. Hij leidde de Antwerpse SchrijversAcademie en de Vlaamse Auteursvereniging. Hij is lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren en sinds 2018 voorzitter van PEN Vlaanderen.

Als romanschrijver kreeg Vlaminck bekendheid met een zesdelige romancyclus over het ongewone leven van gewone mensen in het Vlaanderen van de 20e eeuw. (Later gebundeld in drie delen: Langs moederszijde, Langs vaderszijde, Langs schrijverszijde.) Doorbraak bij een ruim lezerspubliek kwam er in 2008 met Suikerspin en in 2011 met Brandlucht. Zijn meest recente roman Een berg mens onder witte lakens verscheen in maart 2019.

Als theaterauteur werkte Vlaminck voor diverse belangrijke gezelschappen. Hij schrijft ook de column Brieven van Dikke Freddy waarin een dakloze zijn problemen aankaart bij de groten der aarde.

Gepubl…Lees verder op Wikipedia