Boek
Nederlands

De kunst van relaties : een handboek voor het creëren van innerlijke vrede en een gelukkiger wereld

Dalai Lama (auteur), Jeffrey Hopkins (vertaler)
+1
De kunst van relaties : een handboek voor het creëren van innerlijke vrede en een gelukkiger wereld
×
De kunst van relaties : een handboek voor het creëren van innerlijke vrede en een gelukkiger wereld De kunst van relaties : een handboek voor het creëren van innerlijke vrede en een gelukkiger wereld

De kunst van relaties : een handboek voor het creëren van innerlijke vrede en een gelukkiger wereld

In De kunst van relaties vertelt de Dalai Lama hoe we met meer mededogen en medeleven voor mensen in onze omgeving maar ook daarbuiten, zelf innerlijke rust en een constante bron van geluk kunnen vinden. Met heldere voorbeelden en directe taal laat hij zien dat negativiteit, haat en woede obstakels vormen voor een vreedzame samenleving. Door je directe en indirecte relaties op een ander manier te
Titel
De kunst van relaties : een handboek voor het creëren van innerlijke vrede en een gelukkiger wereld / vertaald in het Engels en bewerkt door Jeffrey Hopkins
Auteur
Dalai Lama
Vertaler
Jeffrey Hopkins
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
How to be compassionate : a handbook for creating inner peace and a happier world
Editie
1
Uitgever
Amsterdam: Xander, 2013
194 p. : ill.
ISBN
9789401600446 (hardback)

Besprekingen

Jeffrey Hopkins, vertaler van De kunst van relaties, diende als belangrijkste tolk voor de Tibetaanse leider tijdens zijn diverse lezingen en tournees, en is daarnaast emeritus hoogleraar Tibetaans onderzoek aan de Universiteit van Virginia. Dit boek biedt een verzameling belangrijke lezingen van de Dalai Lama, waarvan de boodschap – dat mededogen van wezenlijk belang is – al even beroemd is als de boodschapper zelf. Inhoud belicht het boek hoofdzakelijk het mededogen in relaties, de aandacht voor het eigen hart, en onze gerichtheid op alles en iedereen om ons heen. Het boek begint bij het individuele zelf, hoe zorg voor jezelf een diepgaande bron voor geluk kan zijn, en gaandeweg deinen de cirkels uit naar de relaties in de ruimere kring. In een negental bijdragen worden vervolgens ‘vergissingen’ of misvattingen omschreven die leiden tot ontwrichte relaties en hoe je daar op een goede manier mee kunt omgaan. Hét uitgangspunt blijft, zoals de leer voorschrijft, neutraliteit, on…Lees verder
De Dalai Lama (geestelijk Tibetaans leider) bespreekt hoe noodzakelijk mededogen en verdraagzaamheid zijn voor geluk in relaties en de ontwikkeling van een vreedzame samenleving. Hij acht van wezenlijk belang destructief gedrag als woede en haat tegen te gaan: als het kan, help anderen; als dat niet kan, berokken dan in elk geval geen leed aan hen. In tien hoofdstukken worden aspecten besproken van meest begane vergissingen zoals woedend zijn en geleid worden door begeerte, en remedies hoe deze tegen te gaan. De laatste drie hoofdstukken gaan over mededogen als de basis van relaties, gebaseerd op geven en nemen, uitgaande van gelijkmoedigheid, en juist het loslaten van gehechtheden. De Dalai Lama concludeert dat mededogen de basis voor mensenrechten is en hij spoort aan tot vriendelijkheid en het ons verantwoordelijk voelen voor de hele mensheid. Na ieder hoofdstuk (en aan het eind van het boek nogmaals overzichtelijk samengevat) worden oefeningen gegeven die uitnodigen tot reflectie,…Lees verder

Over Dalai Lama

CC BY-SA 2.5 - Foto van/door cropped from photo by Luca Galuzzi (Lucag)

De dalai lama is de belangrijkste tulku, gereïncarneerde lama, van de gelug, een van de tradities binnen het Tibetaans boeddhisme.

De eerste persoon die tijdens zijn leven die benaming dalai lama kreeg was Sönam Gyatso (1543-1588). In de chronologische lijst van de successie geldt hij als de derde dalai lama. Zijn twee voorgangers als belangrijkste tulku van de gelug, Gendün Drub en Gendün Gyatso, ontvingen die benaming postuum.

Vanaf de vijfde dalai lama Ngawang Lobsang Gyatso (1617–1682) kunnen de dalai lama's beschouwd worden als de belangrijkste lama's van het Tibetaans boeddhisme. De vijfde dalai lama was samen met zijn dertiende ambtsgenoot Thubten Gyatso (1876–1933) de enige die bestuurlijke en politieke macht over Tibet heeft uitgeoefend. De zesde tot en met twaalfde dalai lama hebben niet of nauwelijks politieke of bestuurlijke invloed kunnen uitoefenen. Het grootste deel van de 18e en 19e eeuw werd het land bestuurd door Tibetaanse regenten, vanaf 172…Lees verder op Wikipedia