Boek
Nederlands

De mythe van de groene economie : valstrik, verzet, alternatieven

Anneleen Kenis (auteur), Matthias Lievens (auteur)
+1
De mythe van de groene economie : valstrik, verzet, alternatieven
×
De mythe van de groene economie : valstrik, verzet, alternatieven De mythe van de groene economie : valstrik, verzet, alternatieven

De mythe van de groene economie : valstrik, verzet, alternatieven

In de reeks:
Kritische analyse van de oorzaken en achtergronden van de huidige ecologische crisis, waarbij wordt gesteld dat deze niet kan worden opgelost zonder een diepgaande maatschappijverandering met meer sociale gelijkheid en democratie en minder marktwerking.
Titel
De mythe van de groene economie : valstrik, verzet, alternatieven
Auteur
Anneleen Kenis Matthias Lievens
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Berchem: EPO, 2012
336 p.
ISBN
9789491297366 (EPO, paperback) 9789062245239 (Van Arkel, paperback)

Besprekingen

Steeds meer multinationals, banken, lobbyisten enz. hebben het ecologische thema ontdekt en geven er een eigen, erg marktgerichte invulling aan. De kerngedachte ervan is dat de ecologische transitie via de markt kan en moet gebeuren, of tenminste dat (markt)economie en ecologie verzoend kunnen worden. Deze kerngedachte wil De mythe van de groene economie weerleggen. De auteurs zien de ‘groene economie’ als ‘een (ver)groend kapitalisme dat de natuur verder tot koopwaar maakt, niet in staat is om de ecologische crisis te stoppen, maar wel tal van nieuwe sociale en ecologische problemen creëert’.
Ook de klimaatbeweging moet beseffen dat deze ‘groene economie’ geen mobiliserend en bevrijdend concept is. Een maximaal klimaateffect bewerkstelligen op een sociaal rechtvaardige manier, daar draait het om. Dat betekent de herpolitisering van het energievraagstuk, positie kiezen en ‘een kamp maken’ met al diegenen die zich in dat perspectief plaatsen.
Precieze modellen voor hun alt…Lees verder
Vanuit de overtuiging dat klimaatpolitiek stoelt op een bepaalde maatschappijvisie, maken de auteurs, milieuactivisten, duidelijk dat een duurzame toekomst niet kan zonder diepgaande maatschappijverandering, want binnen de logica van het kapitalisme is de ecologische crisis niet op te lossen. Na een schets van de verwevenheid van de klimaatcrisis met andere grote vraagstukken van onze tijd leggen de auteurs uit dat het tegengaan van klimaatverandering een maatschappijverandering veronderstelt. Aansluitend komen de grondoorzaken van de huidige ecologische crisis aan de orde. Na deze iets meer theoretische opstap volgt de ontrafeling van de groene mythe. De auteurs eindigen met een route die méér groen en minder economie oplevert, maar die route vraagt naast transitie ook revolutie gericht op sociale gelijkheid, meer democratie en minder markt. Een boeiende analyse van de klimaatcrisis, gepositioneerd in een maatschappijbreed kader.